Страница на кампанията "Чиста е!"
С инициативата „Чиста е!“ искаме да покажем, че морската вода по българското Черноморие е чиста и много хотелиери са готови да гарантират за това със свои снимки, на които се виждат както те, така и самата вода.
Страница на кампанията ЧИСТА Е!